La cistella és buida
0.00
Agent de retenció

Agent de retenció

Polímer sintètic generalment catiònic. Fa de pont d'enllaç entre les fibres de cel·lulosa formant flocs que faciliten l'eliminació de l'aigua, d'aquesta manera les aigües de colar el paper queden més netes i es millora la retenció de pigments, colorants i additius.
Quantitat:
· ·